Zašto u svemiru nema zvuka?

S obzirom da je svemir esencijalno prazan ne može nositi zvuk. Zbog toga nema zvuka u svemiru, barem ne onog na kojeg smo navikli.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr