Koliko puta može presaviti papir?

Suh papir kvadratnog oblika se ne može saviti na pola više od 7 puta.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr