Za kiselo vino - smaknuće

Nakon Francuske revolucije 1789. prodaja kiselog vina se smatralo protiv nacionalnih interesa i prodavač je bio odmah smaknut.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr