Onečišćena voda - izvor bolesti
Pesticidi mogu različito utjecati na ljudsko zdravlje, od akutnih trovanja do raka i oštećenja mozga. Nedavna ih istraživanja povezuju s leukemijom u djetinjstvu, tumorima mozga i bubrega te s problemima u pamćenju i učenju. Djeca su u razvoju posebno osjetljiva na djelovanje pesticida.
 
Komunalni otpad
 
Održavanje čistoće javnih površina, skupljanje, odvoz i trajno odlaganje otpada veoma su važni. Zbog nerazvijene ekološke svijesti otpad se odvozi u postojeće rukavce neposredno uz naselja.
 
U industrijski razvijenim zemljama svaki stanovnik u danu proizvede više od 2 kg otpadaka.
 
Onečišćenje tla, a preko njega često podzemnih voda i zraka sve je veće.  Stanovnici u cijelome svijetu iz dana u dan troše sve više, a s potrošnjom se povećava i količina otpadaka koji strahovitom brzinom onečišćuju okoliš i usporedo s tim ugrožava zdravlje ljudi i životinja.
 
Suvremena civilizacija  osim brige za otkrivanje novih sirovina mora se brinuti i o zbrinjavanju otpada i preradi otpadaka u koristan materijal (recikliranje papira, stvaranje komposta od biljaka....).
 
Iz godine u godinu na Zemlji je sve više ljudi, ali vode, bez koje ne možemo živjeti, uvijek je jednako. Znaš li da se sve ono što baciš u mora i rijeke vraća, jer se njihovom vodom opet služimo: od nje dobivamo pitku vodu, njome zalijevamo zemlju iz koje raste hrana.
 
Mnoge naše aktivnosti djeluju na podzemnu vodu, osobito neodgovarajuće postupanje s kemikalijama ili otpadom.
 
Mnogo je mogućih izvora onečišćenja.
 
U širem prostoru to su:
 
ODLAGALIŠA OTPADA, jer se voda što kroz njih protječe može onečistiti i prodrijeti do podzemne vode.
 
RAZLIČITI PODZEMNI SPREMNICI, jer neispravni spremnici propuštaju tekuća goriva u podzemlje.
 
POSIPANJE ULICA SOLJU, jer sol s ceste ili s odlagališta onečišćuje podzemnu vodu ako do nje prodre.
 
INDUSTRIJSKI OTPAD, jer podzemnu vodu onečišćuju i kemikalije koje se rabe u industriji ili su nepravilno odložene.

POLJOPRIVREDNI OTPAD, jer su pesticidi, fertilizatori, ali i životinjski otpad također onečišćivači.

ONEČIŠĆENE POVRŠINSKE VODE, jer mogu katkad doprijeti do vodonosnika.

Ekoprojekt
 
Napravi pokus i ispitaj kamo ide onečišćena voda!
 
Što ti je potrebno?
Čaša puna vode, stručak celera, crvena ili plava tinta.
 
Pokus
  1. Odreži donji dio celera!
  2. Kapni u čašu s vodom malo tinte! Zamisli da su to štetne tvari. Gledaj kako se širi vodom i boji ju. Isto tako šire se i štetne tvari.
  3. Stavi celer u čašu i zamisli da je stablo. Ostavi ga u čaši nekoliko sati.
  4. Potom ga izvadi iz čaše. Razreži ga po dužini stabljike. Vidjet ćeš dokle je tinta doprla u stabljiku.
 
Sada znaš:  biljke s vodom piju i štetne tvari. Zato svatko tko onečisti vodu onečisti i biljke. Zato razmisli! Sve što činimo vodi činimo sebi samima i svim drugim živim bićima. 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr