Brkam slova dok čitam

Zašto loše čitam? Dok čitam, sva mi se slova pomiješaju i ne znam gdje sam stala.
 
 
Na početku mnoga djeca imaju teškoća s čitanjem. To je potpuno razumljivo, jer za ovladavanje nekom vještinom treba vremena. Drugim riječima, treba vježbati, a da vježbanje čitanja ne bi bilo mučno, najbolje je čitati zanimljive priče. Ali ako i nakon uporna vježbanja teškoće ne nestanu, valja obaviti najprije pregled očiju, a potom (ako je s očima sve u redu) posjetiti logopeda. On će moći ocijeniti o čemu je točno riječ. Neka djeca, naime, pate od poremećaja koje zovemo disgrafija i disleksija, poremećaja čitanja i pisanja. Logopedi su stručnjaci koji se bave govornim poremećajima i pomažu da se oni otklone ili barem ublaže. Tebi zato predlažem da najprije počneš vježbati: svaki dan čitaj naglas nekom od ukućana kakvu priču, u početku polagano, a poslije brže. No brzinu prilagodi: čitaj tako da razumiješ tekst. Ako nije riječ o problemima s očima ili o navedenim poremećajima, tvoje će se čitanje nakon nekog vremena sigurno poboljšati.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr