Vilim i Lahorko

 

 

Razgovaraju vilin konjic Vilim i leptir Lahorko.

VILIM: Moja su krila lakša od perja. Mogu njima titrati, lepršati, lelujati.
LAHORKO: A moja su krila zato šarena. Osim toga, mogu sve što i ti!
VILIM: Moja su krila prozirna i tanka poput najfinije paučine.
LAHORKO: Mojim se krilima svi dive i žele ih slikati. Cvijeće me stalno zove u goste.
VILIM: Što ja uopće razgovaram s ovakvim hvalisavcem? Baj, baj.
LAHORKO: A ja s takvim brbljivcem! Baj, priči je kraj.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr