Tvor

 

Ja sam – tvor!
Svi mi kažu – čudan stvor!
Zašto stvari tako stoje?
Zašto me se svi boje?
Čim me spaze, za noseve se
primaju!
Zašto tako mora biti?!
Zar me se bojiš i ti?
A ja sam tako miran i uvijek sam sam.
Izlazim van samo kad se hranim,
opasan sam
samo kad se – branim!

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr