Zašto ratujemo kad možemo imati mir? / Za nagradu Jagoda Truhelka / slogan
 
Naslov slogana: Reci NE
Tekst slogana:
Koliko ima sukoba u svijetu?
Koliko ima djece bez roditelja?
Ne znamo ni sami točan broj.
Zašto ratujemo kad možemo imati mir?
Recite NE nasilju!
 
KOD: 5448
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr