Odakle Krapini njezino ime? Od krapa.
Naziv Krapina povezan je s imenom rječice Krapinčice koja je nekada obilovala slatkovodnom ribom šaranom. U govoru ovoga kraja (kajkavštini) riba šaran naziva se krap, a dodajući nastavak "ina" za naselja i rijeke, nastalo je ime Krapina.
 
 
Rijeka Krapina, Konjščina
 
 
Rijeka Krapinščica
 
 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr