Gusari na trupici
 
Samo sat vremena udaljen od Dubrovnika, ovaj je kraj pravo otkriće za brojne turiste koji ovamo navraćaju na safari neretvanskom lađom ili trupicom*.
Trupica je nekad bila isključivo prijevozno sredstvo neretvanskih gusara*, nekadašnjih čuvara Neretve, a danas služi težacima*, ribarima i lovcima.
*delta - prostor prije utoka rijeke u more na kojem se stvara plodno tlo, a rijeka se grana u više rukavaca
*neretvanski gusari ‒ čuvari Neretve koji su je nekoć branili od Mlečana
*težaci - seljaci, ratari
*tratuni - pletene mreže za lov na jegulje (slične vršama), sužavaju se pri vrhu.
 
Rijeka Mala Neretva
 
 
Spomenik Domagojeva lađa - Domagojevi strijelci
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr