Za dečke - kako privući pozornost suprotnog spola?
 
Želi li ovaj mladić da se njegova frizura još više razraste kako bi ostavio dojam na nezainteresiranu djevojku. Ona očito ne reagira ni na ovakva slučajna ili ne proljepšanja.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr