Rasvjetana maturalna haljina!

Iako proljeće nikako da se rasvjeta, maturalne  haljine sigurno hoće...

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr