Kišobran na ulicama Londona nije rijetkost. Nažalost, za sada i kod nas je potreban iako smo kalendarski na početku - ljeta!

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr