Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Kmet, Bura, Republikanizam, Tlak zraka, Romanizacija, Anaerobni organizmi, Krunidba, Helenizam, Personalna unija, Mitologija, Religija, Legenda, Geografska karta, Romanika, Planeti, Stanica, Padaline, Obalni reljef, Proročište, Atmosfera (zračni omotač), Plebejci, Salinitet, Arapska kultura, Kolonizacija, Faraon, Imperijalizam, Benediktinci, Hramovi, Feudalna davanja, Gotika, Konzul, Kompas, Rimska republika, Apostoli, Estuarij, Sige, Morske struje, Katakombe, Moneri, Predromanika,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Putevi migracija
 
Rode zimuju na krajnjem jugu Afrike – na Rtu Dobre nade. Jesenska selidba počinje krajem kolovoza, odnosno početkom rujna i to u pravcu istoka. Rode prvo prelaze more uz Bospor gdje je najuži, da bi se preko Turske, granice Sinaja i Palestine, držale toka rijeke Nil, a zatim preko jezera Viktorija došle do krajnjeg cilja. Razlog što rode idu zaobilaznim putem jest u tome što one, kao i ostale velike ptice, izbjegavaju let preko mora jer to iziskuje mnogo energije. Lastavice, međutim, kao što je slučaj i sa ostalim pticama pjevicama, na zimovanje lete direktno preko Sredozemnog mora.
 
 
Glavni pravac jesenske seobe ptica iz Sibira je jugozapad. One lete do delte Volge, tu mijenjaju perje i odatle jedna grupa, krećući prema Golfskoj struji, putuje preko baltičkih zemalja, a druga preko Kaspijskog jezera i Crnog mora prati tok Dunava. Riječ je o vodenim pticama, koje zimuju u delti Dunava, Rone, na Skadarskom jezeru i ostalim pogodnim točkama na Mediteranu.
 
 
Mali broj njih putuje u Afriku. Jesenska seoba za razliku od proljetne traje duže, jer ptice migriraju iz kraja u kraj u odnosu na intenzitet zahlađenja. Traje od kraja kolovoza do prosinca. Proljetna seoba je svedena na nekoliko mjeseci, zbog stvaranja gnijezda. Velika seoba je u ožujku i veljači.
Jadranka Žderić
"Zemlja na dlanu"
Jadranka Žderić
"Od kuće do škole"
Sretna knjiga - Internet trgovina