Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Diktator, Ponikve, Aerobni organizmi, Eolski reljef, Proročište, Zvijezde, Knez, Demos, Grčka mitologija, Ekvator, Seoba naroda, Personalna unija, Egejske civilizacije, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Polja u kršu, Povijest, Salinitet, Atena, Arapska kultura, Totalitarizam, Jugo, Kameno doba, Perzija, Krapinski pračovjek, Geografska karta, Ljudska prava, Kršćanstvo, Oblik zemlje, Padaline, Rimsko carstvo, Komunizam, Religija, Klasicizam, Unitarijanizam, Inkvizicija, Ratni zločini, Meridijani i paralele, Grčki gradovi, Morske struje, Križarski ratovi,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Kip sv. Vlaha
Naselje se Janjina nalazi u unutrašnjosti južnodalmatinskog poluotoka, podno brda Gradine (244 m), 2 km od luke Drače na sjeveroistočnoj obali. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo i maslinarstvo. 

NA KOJEM SE JUŽNODALMATINSKOM POLUOTOKU NALAZI KIP SV. VLAHA?
____________________________
 
Dubrovačka vlada je u Janjini 1465. izgradila “Knežev dvor” s državnim grbom i kipom sv. Vlaha, tamnicom, oružarom, skladištem, stanom i uredom za kneza-kapetana. Iste godine osnovala je kapetaniju preko koje je vršila svoju upravnu, sudsku i administrativnu vlast. Nad ulazom u bivšu kneževu palaču uzidan je rustični reljef sa sjedećim likom sv. Vlaha.
 
 
 
ČEMU JE SLUŽIO KNEŽEV DVOR U JANJINI?
_____________________

U novije vrijeme povijesničari tvrde da Janjina nikada nije imala knežiju ni kneza. Prema zakonima Dubrovačke Republike Pelješac nikada nije imao knežiju. Knežiju i kneza imao je Ston, a na Pelješcu su još bile samo dvije kapetanije, i to u Janjini i Trstenici (Orebiću).
 
 

SUMNJAJU LI NEKI DA JE JANJINA IMALA KNEZA?
_______________________
 
Šetajući se Janjinom i Popovom Lukom,  po izgledu nekih kuća lako možete uočiti da  su  nekadašnji stanari i vlasnici bili  pomorski kapetani i brodovlasnici. Brodovi su im uglavnom nosili narodna imena  (Mir, Tri kralja,  Danica, Vjeran, Zvonimir, Ljubidrag, Cvijet, Ljubirod, Otac Niko, Mati Ane), a u doba hrvatskoga narodnog preporoda na prvom jarbolu vijali su hrvatsku zastavu. Plovili su  Sredozemljem i Crnim morem, Atlantskim oceanom, a kasnije u potrazi za poslom po svim morima svijeta. 
 
ČIME SU SE BAVILI MNOGI STANOVNICI JANJINE?
_____________________________
Vjekoslav Majer
"Grič u suncu, grič u sjeni"
Sretna knjiga - Internet trgovina