Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Kora, Republikanizam, Gotika, Filipike, Jugo, Knjižnica, Metalno doba, Kolonizacija, Feudalizam, Obalni reljef, Islam, Sparta, Civilizacija, Senat, Republika, Globus, Močvare, Polovi, Benediktinci, Rimsko graditeljstvo, Kršćanski simboli, Anaerobni organizmi, Kralj, Vrijeme, Riječni (fluvijalni) reljef, Ponikve, Romantizam, Egejske civilizacije, Zvijezde, Krunidba, Delta, Škrapa, Unitarijanizam, Diktator, Planeti, Legenda, Drugi svjetski rat, Kršćanstvo, Kompas, Pismo,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Šume
Život u šumi
 
Na sjeveru i istoku Hrvatske pretežno su bjelogorične (listopadne) šume, u planinskom dijelu Gorskog  kotara i Like šume su crnogorične, uz Jadran nema mnogo šuma  i većinom su vazdazelene. Listopadnu šumu čine grab,  hrast, javor, bukva, breza, topola, bagrem i  još mnoge druge vrste, a crnogoričnu vazdazelena stabla - jela, smreka, bor te makija. U šumama obitavaju mnoge životinjske vrste: vuk, medvjed, jelen, srna, zec, jastreb, sova.
 
Imenuj i prepoznaj na fotografijama (ili okolišu) nekoliko listopadnih i nekoliko zimzelenih vrsta drveća.
Navedi nekoliko šumskih životinjskih vrsta. 
Odaberi jednu vrstu, pa nešto više saznaj o njoj.
Sretna knjiga - Internet trgovina