Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Barbari, Benediktinci, Vjetar, Povijest, Klasicizam, Heleni (Grci), Kameno doba, Pučki tribuni, Temperatura, Krški reljef, Provincija, Olimpijske igre, Pismo, Polovi, Socijalizam, Predromanika, Vrijeme, Perzija, Egejske civilizacije, Faraon, Geološka doba, Romanizacija, Župan, županije, Jezgra, Padaline, Plašt, Muzej, Atena, Apostoli, Gotika, Škrapa, Građa zemlje, Ljudska prava, Sila teža, Koncentracijski logor, Unitarijanizam, Knez, Stanica, Karolinzi, Arhiv,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Šume
Život u šumi
 
Na sjeveru i istoku Hrvatske pretežno su bjelogorične (listopadne) šume, u planinskom dijelu Gorskog  kotara i Like šume su crnogorične, uz Jadran nema mnogo šuma  i većinom su vazdazelene. Listopadnu šumu čine grab,  hrast, javor, bukva, breza, topola, bagrem i  još mnoge druge vrste, a crnogoričnu vazdazelena stabla - jela, smreka, bor te makija. U šumama obitavaju mnoge životinjske vrste: vuk, medvjed, jelen, srna, zec, jastreb, sova.
 
Imenuj i prepoznaj na fotografijama (ili okolišu) nekoliko listopadnih i nekoliko zimzelenih vrsta drveća.
Navedi nekoliko šumskih životinjskih vrsta. 
Odaberi jednu vrstu, pa nešto više saznaj o njoj.
Sretna knjiga - Internet trgovina