Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Knjižnica, Rimski gradovi, Oceani, Knez, Hramovi, Grčka mitologija, Atena, Totalitarizam, Grčki gradovi, Prozirnost, Župan, županije, Padaline, Krunidba, Prosvjetiteljstvo, Romanizacija, Senior, vazal, Sige, Republikanizam, Pad zapadnog rimskog carstva, Mora, Salinitet, Sila teža, Holokaust, Polovi, Imperijalizam, Civilizacija, Mitologija, Arapska kultura, Senat, Diktator, Helenizam, Legija, Helenizam, Plima i oseka, Ledenjački reljef, Predromanika, Kameno doba, Barbari, Metalno doba, Apostoli,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Čovjek
Čovjek – to sam ja
 
Čovjek je živo biće, dio prirode i ovisi o njoj.
Čovjek je misaono biće jer raz mišlja o sebi i onome što čini.
Čovjek je društveno biće jer živi u zajednici s drugim ljudima.
Čovjek je slobodno  biće jer izražava osjećaje, stavove, uvjerenja.
 
Po čemu je čovjek prirodno, društveno, misaono i duhovno biće?
Navedi   jedno   pravo   djeteta   što  ga smatraš iznimno važnim.
 
Sretna knjiga - Internet trgovina