Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Crta (lenta) vremena, Proročište, Kompas, Knjižnica, Kralj, Koncentracijski logor, Polovi, Grčki gradovi, Egejske civilizacije, Kameno doba, Personalna unija, Geografska karta, Republikanizam, Ljudska prava, Arapska kultura, Ban, Svemir, Demos, Krški reljef, Klasicizam, Krunidba, Računalo, Mezopotamija, Benediktinci, Perzija, Riječni (fluvijalni) reljef, Barbari, Karolinzi, Gotika, Helenizam, Civilizacija, Oceani, Plemić, Delta, Suverenitet, Anaerobni organizmi, Moneri, Holokaust, Padaline, Drugi svjetski rat,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Borova grupa elemenata
Bor, aluminij, galij, indij i talij čine trinaestu grupu periodnog sustava. Svi elementi ove grupe su tipični metali, osim bora koji je polumetal.

Bor se javlja u više kristalnih modifikacija, a za svaku od njih karakterističan je grozd (klaster) od 12 borovih atoma smještenih na vrhove ikozaedra (geometrijsko tijelo s 20 ploha – istostraničnih trokuta). Svaki je atom bora vezan s pet susjednih atoma na jednakoj udaljenosti unutar grozda i s jednim atomom bora izvan grozda. Elektroni koji povezuju atome bora istodobno pripadaju velikom broju atoma, kao kod grafita. Ostali elementi borove grupe tipični su metali. Kako u stvaranju metalnih veza među njihovim atomima sudjeluju samo 3 valentna elektrona ta je veza slaba. Zato su tališta tih metala niska. Galij se npr. rastali već od topline ruke. Aluminij je metal prisutan svugdje oko nas. Nalazi se u mnogim mineralima koji ulaze u sastav stijena. Tvori mnoge važne slitine i keramike, i jedan je od najvažnijih materijala.
Sretna knjiga - Internet trgovina