Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Romanizacija, Atena, Kolonizacija, Sparta, Plima i oseka, Barbari, Križarski ratovi, Feudalizam, Holokaust, Povijesni izvori, Atmosfera (zračni omotač), Perzija, Građa zemlje, Mjesec, Jame, Filipike, Barbari, Prosvjetiteljstvo, Mezopotamija, Moneri, Ponikve, Estuarij, Kompas, Piramide, Tlak zraka, Bizant, Hramovi, Pokrštavanje, Pučki tribuni, Prvi svjetski rat, Arhiv, Helenizam, Plebejci, Dualizam, Škrapa, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Ustav, Metalno doba, Rimska vojska, Geološka doba,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Nazivi spojeva
ORGANSKI SPOJEVI

U svim organskim spojevima sadržan je ugljik. U organskim spojevima su atomi četverovalentnog ugljika spojeni međusobno i s atomima vodika, kisika, halogenih elemenata, dušika, sumpora itd. Veze u molekulama su uglavnom atomske, a neke od njih su i dipolne.

Nazivi organskih spojeva po broju ugljikovih atoma C u molekuli:
 
 
1 atom: met-
2 atoma: et-
3 atoma: prop-
4 atoma: but-
5 atoma: pent-
6 atoma: heks-
7 atoma: hept-
8 atoma: okt-
9 atoma: non-
10 atoma: dek-
  
 
Sretna knjiga - Internet trgovina