Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Datumska granica, Arhiv, Pokrštavanje, Benediktinci, Krapinski pračovjek, Prozirnost, Islam, Rimsko graditeljstvo, Genocid, Kora, Klif, Dualizam, Bura, Religija, Župan, županije, Olimpijske igre, Plima i oseka, Apostoli, Ljudska prava, Bratovštine, Helenizam, Arapska kultura, Delta, Piramide, Riječni (fluvijalni) reljef, Zvijezde, Kralj, Gotika, Suverenitet, Proročište, Grčki gradovi, Helenizam, Socijalizam, Koncentracijski logor, Romanizacija, Unitarijanizam, Mjesec, Zakonik, Atmosfera (zračni omotač), Kršćanstvo,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Akustične promjene u atmosferi
Osnovni pokazatelji akustičnosti atmosfere su brzina širenja zvuka i jakost (slabljenje) zvuka. Dok je brzina širenja zvuka određena prevaljenim putem zvučnog signala u jedinici vremena, jakost zvuka određena je količinom energije koju zvučni val prenese u jedinici vremena na jedinicu površine okomite na smjer njegova prostiranja. Brzina zvuka (c) u nepokretnoj istorodnoj zračnoj masi prema Laplaceovoj jednadžbi ovisi o gustoći zraka, tlaku i odnosu specifičnih toplina (pri konstantnom tlaku i konstantnom volumenu). U pojednostavljenom obliku za suhi zrak ta jednadžba glasi: c = 20,1 * SQRT(T) T - apsolutna temperatura zraka
Ako je npr. t = 0°C (T = 273 K), tada je c = 331.8 m / s.
 
Približna brzina zvuka pri vlažnom zraku, ako se zanemari utjecaj rastegljivosti vodene pare, može se računati formulom:

c = 331 + 0,6 t + 0,07 e.
 
Pri rasponu temperature od -20°C do +30°C greška u brzini zvuka nije veća od +/- 0,5 m/s. Brzina zvuka raste niz vjetar, a pada prema vjetru. S visinom se mijenja temperatura zraka, tlak zraka i elastičnost vodene pare, što utječe na brzinu zvuka. Ako temperatura pravilno pada s visinom, tada i brzina zvuka pada s visinom. Na ograničenom prostoru najveća promjena elemenata od kojih zavisi brzina zvuka bit će po vertikali, pa će se i brzina zvuka najjače mijenjati u tom pravcu. Utjecaj vertikalne podjele brzine zvuka na zvučne zrake promatra se jadnako kao i pri širenju svjetlosnih zraka. U normalnom slučaju refrakcija zvuka, kada temperatura zraka pada s visinom, konveksna strana zvučne zrake okrenuta je prema Zemljinoj površini (pod pretpostavkom da je ravna i glatka), a zrake se savijaju prema vrhu.
 
Jedna od zraka je granična zraka, dodiruje Zemlju, a zatim se savije prema vrhu i tako odvaja sektor zvučne sjene od sektora zvuka. Razmatrajući refrakciju zvuka pri promjeni brzine vjetra s visinom, slika ovisi o kutu koji čini smjer vjetra s pravcem zraka. Pri normalnim uvjetima, kada brzina vjetra raste s visinom, zvučni valovi niz vjetar lome se prema dolje, a oni protiv vjetra prema vrhu. Ako brzina vjetra pada s visinom, slika je obrnuta.Na svom putu kroz atmosferu zvučni signal slabi. Uzrok tome je nehomogenost zračnog omotača i gubitak energije apsorpcijom molekula zraka. Slabljenje je veće što je frekvencija zvuka veća i što je daljina njegova izvora veća. U stabilnoj i homogenoj atmosferi gubici energije su manji pa je i čujnost bolja (npr. zimi i noću).
Sretna knjiga - Internet trgovina