Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Ljudska prava, Knez, Krški reljef, Mezopotamija, Imperijalizam, Koncentracijski logor, Ekvator, Reljef, Atena, Glagoljaštvo, Kameno doba, Moneri, Vrijeme, Seoba naroda, Predromanika, Kralj, Špilja, Zakonik, Diktator, Unitarijanizam, Grčki gradovi, Islam, Barbari, Genocid, Demos, Religija, Prozirnost, Kompas, Svemir, Rimska vojska, Krunidba, Bizant, Legenda, Arapska kultura, Oblik zemlje, Heleni (Grci), Rimsko graditeljstvo, Pučki tribuni, Faraon, Datumska granica,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Vodiči u elektrostatičkom polju
Nabijeni vodič - uvjeti elektrostatičke ravnoteže

Pretpostavit ćemo da se u prostoru nalazi usamljeno vodljivo tijelo. Ako tijelu prinesemo neki naboj Q, nastupit će vrlo kratki prijelazni period unutar kojeg se vrši raspodjela naboja po tijelu, takva da zadovolji uvjete elektrostatičke ravnoteže. Termin "usamljen" ovdje podrazumijeva da nema drugih izvora polja koji bi remetili izvorno polje razmatranog vodljivog tijela.

Prineseni naboji rasporedit će se po površini vodljivog tijela. Ovo "bježanje" naboja na površinu izravna je posljedica djelovanja Coulombovih odbojnih sila između istoimenih elementarnih naboja. Posljedica je nepostojanje električnog polja unutar vodljivog tijela, što je već dokazano na primjeru primjene Gaussova zakona na nabijenu vodljivu kuglu.

Kada ovaj uvjet ne bi bio ispunjen, zbog postojanja električnog polja tekla bi kondukciona struja slobodnih nositelja naboja u vodiču (metalu), pa vodič ne bi bio u stanju elektrostatičke ravnoteže. Naboji se na površini razmjeste tako da se pod međusobnim djelovanjem odbojnih elektrostatičkih sila ne mogu pomaknuti. Iz te činjenice slijedi kako mora biti ispunjen i drugi uvjet - tangencijalna komponenta električnog polja na površini vodiča mora biti jednaka nuli.
 
Neutralni vodič u stranom električnom polju (električna influencija)

Razmatrat ćemo pojavu koja nastaje kada se neutralni (nenabijeni) vodič unese u elektrostatičko polje uzrokovano nekim nabijenim tijelom. Pretpostavit ćemo da je strano polje homogeno polje, primjerice polje pozitivno nabijene ravnine, a neutralni vodič metalna kugla.
 

Neutralno nevodljivo tijelo (izolator - dielektrik) u stranom polju ne bi izazvalo izobličenje postojećeg polja. Međutim za vodljivo tijelo moraju biti zadovoljeni uvjeti elektrostatičke ravnoteže. Premda se cijela kugla naizgled nalazi u polju, unutar nje ne može postojati polje.
 
Što se događa u zanemarivo kratkom prijelaznom periodu do uspostave novog ravnotežnog stanja? Slobodni nositelji naboja (elektroni) u vodljivom tijelu kreću se u smjeru izvora polja (pozitivno nabijena ravnina). Krajnja granica njihova gibanja je površina vodiča, jer je okolni prostor nevodljiv, pa se elektroni grupiraju (gomilaju) na lijevoj površini kugle. Istovremeno se na desnoj strani stvara odgovarajući manjak elektrona, odnosno višak pozitivnog naboja.
 
Dakle, pod djelovanjem vanjskoga električnog polja dolazi do pojave razdvajanja naboja. Ova se pojava naziva električna influencija, a razdvojeni negativni i pozitivni naboji predstavljaju influencirani naboj. Influencijom razdvojeni naboji stvaraju vlastito polje suprotno usmjereno vanjskom polju. Preraspodjela naboja mora biti upravo takva da polje stvoreno djelovanjem influenciranih naboja u potpunosti poništi vanjsko polje unutar vodljivog tijela. Očigledno je da će jače polje uzrokovati i veću količinu influenciranih naboja.
Sretna knjiga - Internet trgovina