Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Barbari, Benediktinci, Anaerobni organizmi, Krški reljef, Komunizam, Sige, Rimski gradovi, Heleni (Grci), Konzul, Grčka mitologija, Povijesni izvori, Litosferne ploče, Predromanika, Jugo, Rimsko carstvo, Kompas, Kršćanstvo, Riječni (fluvijalni) reljef, Islam, Glagoljaštvo, Personalna unija, Prvi svjetski rat, Inkvizicija, Muzej, Pismo, Senat, Sila teža, Imperijalizam, Ustav, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Kmet, Ekvator, Hramovi, Seoba naroda, Holokaust, Morske struje, Geološka doba, Križarski ratovi, Kora, Romanizacija,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Struja

Snaga struje i električna energija

Prolaskom kroz materijale električna struja ispoljava toplinski učinak, odnosno zagrijava materijal kroz koji prolazi. Isto tako, ona može ispoljavati i magnetski, kemijski ili mehanički učinak. Taj će učinak biti to jači, što je veći umnožak jakosti struje i napona koji je tu struju protjerao kroz strujni krug. Taj se umnožak stoga zove snaga ili električni učinak električne struje. Veličinski se snaga izražava u Vatima, a bilježi se s W. Vat se ponekad naziva i Voltamper (VA)

Snagu od 1 W proizvodi struja jakosti 1A, ako je ostvarena uz pomoć napona od 1 V. Drugim riječima, trošilo koje je pod naponom od 1 V propustilo struju jakosti 1 A troši 1W snage. Iz same definicije snage slijedi matematski izraz za izračun snage:

N = U x I gdje je: N = snaga (električna energija utrošena u 1 satu) u W ili VA U = napon (V) I = jakost struje (A)

W ili VA je mala jedinica za snagu, pa se obično upotrebljava kilovat: 1 kW = 1000 W. a za velike snage megavat: 1 MW= 1000 kW = 1000.000 W. Još je veća jedinica gigavat : 1 GW = 1000 MW = 1000.000 kW = 1000,000.000 W

Vrlo male snage (elektronika) mjere se u milivatima: 1mW = 1/1000 W
Razumije se, ako struja duže djeluje, bit će veći i ukupni efekti njenog djelovanja, odnosno bit će veća ukupna količina utrošene električne energije. Ona se uobičajeno iskazuje u kilovatsatima (kWh), a izračunati se može po matematskom izrazu:

A = N x t gdje je: A = energija (količina rada) kWh N = snaga (kW, odnosno kVA) t = vrijeme u satima ( h)

Ako snagu izrazimo kao umnožak struje i napona, dobivano:

A = U x I x t (kWh) (napon i jakost struje odnose se na efektivne vrijednosti)

Puno manja jedinica od kWh za energiju bila bi vatsekunda. Važi odnos:

1kWh= 3,600.000 Ws (1000 W u kW x 60 sek. u min. x 60 min u satu)
PAMTIMO: Energija se izražava u kWh (odnosno odgovarajućim manjim ili većim jedinicama, Ws, MWh ili GWh), dok je kW ili odgovarajuće manje ili veće jedinice (mW, W, MW, GW) jedinica za snagu, tj. utrošenu energiju u jedinici vremena (u 1 sekundi ili 1 satu). Dakle:

SNAGA JE ENERGIJA UTROŠENA U JEDINICI VREMENA.

Kada plaćamo električnu energiju, plaćamo utrošene kilovat sate (kWh), a ne kilovate. Kad kažemo da je snaga naše električne pećice je 2 kW, to znači da će ona kroz 1 sat potrošiti 2 kWh energije. Koliko ćemo energije potrošiti tijekom dana, zavisit će o tome koliko sati je uključena naša pećica.

Sretna knjiga - Internet trgovina