Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Romantizam, Predromanika, Riječni (fluvijalni) reljef, Bizant, Islam, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Katakombe, Rimsko carstvo, Građa zemlje, Metalno doba, Filipike, Aerobni organizmi, Suverenitet, Termometar, Socijalizam, Mezopotamija, Krški reljef, Gotika, Sumračnica, Republikanizam, Totalitarizam, Plima i oseka, Holokaust, Barbari, Svemir, Kršćanstvo, Rimski gradovi, Benediktinci, Senior, vazal, Krunidba, Rimska vojska, Bratovštine, Arhiv, Geografska karta, Drugi svjetski rat, Klasicizam, Pismo, Oblik zemlje, Ljudska prava, Mjerilo,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Leće
Leća je u optički element od prozirnog materijala omeđen dvjema zakrivljenim plohama koje lome svjetlost. Svojstva leće ovise o njezinoj geometriji i optičkim svojstvima materijala, pa je za izradu leća razvijen veliki broj tipova posebnog optičkog stakla.
 

Većina leća su sferne leće kod kojih su plohe dijelovi sfera sa zajedničkom osi simetrije. Svaka od ploha može biti ispupčena (konveksna), udubljena (konkavna) ili ravna (plano), pa njihovim kombinacijama nastaju različiti tipovi leća:

Ako je kombinacija zakrivljenosti ploha takva da je leća deblja u sredini nego na rubovima onda je takva leća sabirna (konvergentna), a u suprotnom je slučaju rasipna (divergentna).
Sretna knjiga - Internet trgovina