Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Klif, Planeti, Estuarij, Benediktinci, Križarski ratovi, Sila teža, Heleni (Grci), Svemir, Egejske civilizacije, Jugo, Zvijezde, Geografska karta, Moneri, Dualizam, Atmosfera (zračni omotač), Vrijeme, Ponikve, Meridijani i paralele, Seoba naroda, Kralj, Plašt, Bura, Romantizam, Grčka mitologija, Totalitarizam, Drugi svjetski rat, Mitologija, Unitarijanizam, Litosferne ploče, Reljef, Termometar, Padaline, Močvare, Senior, vazal, Kolonizacija, Temperatura, Demos, Polja u kršu, Faraon, Krški reljef,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Energija sustava (sudionika)
Mikroskopski nivo

Unutarnja energija općenito obuhvaća sve oblike energije koju posjeduju molekule neke tvari. Posebno, energija translacije, rotacije i vibracije molekula mijenja se tijekom grijanja ili hlađenja tvari, pa se ta energija ponekad naziva unutarnja toplinska energija U. Ona predstavlja veličinu stanja tvari, jer njena numerička vrijednost ne ovisi o prošlosti, tj. načinu na koji se postiglo to stanje.

Nuklearna energija, En, koja je vezana u jezgrama atoma, a oslobađa se razbijanjem (fisija) ili spajanjem (fuzija) atoma.

Kemijska energija, Ec, koja se oslobađa ili vezuje tijekom kemijskih reakcija.

Električna energija, Ee, koja je povezana s nabojem elektrona i protona u atomima.
 
Makroskopski nivo

Na osnovi makroskopskih svojstava, kao što su brzina w, visina z i slično, mogu se opisati makroskopski oblici energije koju posjeduje neka materija. 

Kinetička energija: translacije Ek = mw2/2,  ili rotacije Ek = JT2/2.

Potencijalna energija, Ep = mgz, je energija položaja, z, težišta mase sustava, m, u nekom potencijalnom (gravitacijskom) polju koje izaziva ubrzanje g.

Energija elastične deformacije, Ed, koja nastupa pri promjeni oblika čvrstog tijeka (npr.opruge).
 
Jedinice (dimenzije) kojima se u SI-sustavu izražava energije su: 1 J = 1 Nm = 1 Ws , osnovna ili koherentna jedinica za energiju, dok su 1 kJ i 1 MJ izvedene jedinice. Ranije je korištena osnovna jedinica 1 kcal = 4186,8 J = 1/860 kWh.
Sretna knjiga - Internet trgovina