Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Dualizam, Oblik zemlje, Predromanika, Arhiv, Ljudska prava, Katakombe, Litosferne ploče, Gotika, Močvare, Imperijalizam, Špilja, Legija, Vjetar, Ledenjački reljef, Ratni zločini, Crta (lenta) vremena, Knjižnica, Sila teža, Kmet, Egejske civilizacije, Moneri, Romanizacija, Feudalizam, Atmosfera (zračni omotač), Mezopotamija, Rimska republika, Helenizam, Rimsko graditeljstvo, Temperatura, Zvijezde, Senat, Romanika, Jame, Geološka doba, Atena, Plebejci, Legenda, Klif, Diktator, Ban,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Termodinamičke koordinate i stanje sustava
Stanje sustava opisano je s određenim brojem termodinamičkih koordinata: X1, X2, X3,...., Xn. To su ona svojstva, koja su nužna za potpun opis makroskopskog stanja sustava, pa ih stoga nazivamo veličinama stanja.

Numerička vrijednost veličine stanja ne ovisi o prošlosti, tj. o prošlim stanjima i načinu na koji se provedene promjene stanja sustava. 

Veličine stanja razvrstavamo u:
  • intenzivne veličine stanja, čija numerička vrijednost ne ovisi o masi ili količini, su tlak (p) i temperatura (T), a u slučaju kapljevitih i plinskih smjesa još i maseni ili molni sastav smjese.
  • ekstenzivne veličine stanja, čija numerička vrijednost ovisi o masi ili količini, su volumen (V), unutarnja energija (U), entalpija (H) i entropija (S), kao i sama masa (m) i količina, tj. broj molekula (N). 
Ekstenzivne veličine se mogu izraziti (svesti) po jedinici mase ili količine tvari, te tako dobivaju karakter intenzivnih veličina. Razlikujemo specifične i molne veličine.

Specifične veličine su one koje su svedene na jedinicu mase 1 kg; npr. specifični volumen v = V/m (m3/kg).

Molne veličine svedene su na jedinicu količine 1 kmol, npr.: molni toplinski kapacitet C (J/kmol K).
 
Svođenjem na jedinicu volumena 1 m3 dobivamo veličinu koja ima smisao koncentracije, tako npr. gustoća D = m/V (kg/m3) predstavlja koncentraciju mase u prostoru.
 
Posebno, T, p, v i D nazivamo termičkim, a U, H i S  kaloričkim veličinama stanja.
Sretna knjiga - Internet trgovina