Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Kompas, Kršćanstvo, Genocid, Atmosfera (zračni omotač), Pad zapadnog rimskog carstva, Dualizam, Jame, Aerobni organizmi, Mjerilo, Litosferne ploče, Feudalna davanja, Crta (lenta) vremena, Piramide, Pokrštavanje, Močvare, Ljudska prava, Senior, vazal, Građa zemlje, Heleni (Grci), Morske struje, Knez, Konzul, Reljef, Pučki tribuni, Barbari, Filipike, Bura, Vjetar, Jugo, Barbari, Sila teža, Krapinski pračovjek, Geološka doba, Inkvizicija, Grčki gradovi, Kmet, Totalitarizam, Karolinzi, Rimska vojska, Svemir,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Temperatura
Definicija pojma temperature glasi: tijela u toplinskoj ravnoteži imaju istu temperaturu. Vrijedi i obrnuto: tijela jednakih temperatura nalaze se u toplinskoj ravnoteži. Ovakva definicija slijedi neposredno iz nultog zakona termodinamike.

Za toplinsko stanje tvari mjerodavna je apsolutna temperatura (Kelvinova ili Rankinova skala), koju označavamo slovom T. Stoga se temperatura (oznaka h), mjerena relativnom skalom (Celsiusovom ili Fahrenheitovom), mora preračunati u apsolutnu temperaturu i kao takva koristiti u jednadžbi stanja!
Sretna knjiga - Internet trgovina