Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Geološka doba, Jezgra, Gotika, Jugo, Jame, Grčka mitologija, Hramovi, Arhiva, Personalna unija, Barbari, Oceani, Helenizam, Klif, Metalno doba, Obitelj, Eolski reljef, Imperijalizam, Prozirnost, Krški reljef, Piramide, Socijalizam, Pučki tribuni, Zvijezde, Povijesni izvori, Senior, vazal, Predromanika, Filipike, Ponikve, Moneri, Mitologija, Muzej, Močvare, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Klasicizam, Suverenitet, Unitarijanizam, Rimski gradovi, Grčki gradovi, Legija, Provincija,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Temperatura
Definicija pojma temperature glasi: tijela u toplinskoj ravnoteži imaju istu temperaturu. Vrijedi i obrnuto: tijela jednakih temperatura nalaze se u toplinskoj ravnoteži. Ovakva definicija slijedi neposredno iz nultog zakona termodinamike.

Za toplinsko stanje tvari mjerodavna je apsolutna temperatura (Kelvinova ili Rankinova skala), koju označavamo slovom T. Stoga se temperatura (oznaka h), mjerena relativnom skalom (Celsiusovom ili Fahrenheitovom), mora preračunati u apsolutnu temperaturu i kao takva koristiti u jednadžbi stanja!
Sretna knjiga - Internet trgovina