Naslovnica
Vrati me korak natragSuper roditelj - početna stranica
Dajte djetetu primjerenu kaznu
Kao roditelji, trebate shvatiti da je normalno da vaše dijete bude i neposlušno, te da ćete izgubiti kontrolu nad sobom u određenim situacijama. Štogod da je učinilo, vaše dijete treba osjećati da ga još uvijek volite čak i kada ga kažnjavate.
 • Principi kažnjavanja
 • Na što treba obratiti pažnju kod kažnjavanja
 • TRIPS pristup – vodič za kažnjavanje
 • Praktični savjeti za postupanje kod raznih vrsta neposluha
Principi kažnjavanja
 
• Kada se bave djecom, roditelji se trebaju dogovoriti oko nekih stvari
Sa svojim suprugom dogovorite se u glavnim crtama o obiteljskim pravilima i posljedicama ako se ta pravila prekrše. Također, zajedno raspravite što činiti s djetetom prije samog nastanka problematične situacije.
 
• Roditelji trebaju izbjegavati česta neslaganja (svađe) u prisustvu djeteta
Česta neslaganja zbunit će vaše dijete. Vaše kaznene mjere mogu postati neučinkovite dok ono nastoji manipulirati s vašim neslaganjima u svoju korist.
Vaš manjak kontrole nad vašom djecom može im dati priliku da vama manipuliraju.
Roditelji trebaju preuzeti kontrolu i učiniti da djeca budu poslušna
 
 
• Pravila za vašu djecu trebaju biti jasna kako bi znala što se od njih očekuje.
Budite postojani u uvođenju pravila, u suprotnom bi ponašanje vašeg djeteta moglo postati hirovito. Ta pravila treba s vremena na vrijeme preispitati i prilagoditi tako da odgovaraju rastućim potrebama vašeg djeteta.

Što treba imati u vidu kod kažnjavanja
 
• Pravovremenost
Učinci kažnjavanja su jači kada se ono smjesta provede. Ne treba ga provoditi u ljutnji.
 
• Budite precizni kada naglašavate ponašanje koje nije prihvatljivo
To će vašem djetetu pomoći da uvidi koji su postupci neprihvatljivi i koje su njihove posljedice.
 
• Oštro se pozabavite ponašanjem, a ne djetetom
Kudite neprihvatljivi postupak i nemojte poniziti dijete te izbjegavajte komentare koji ga omalovažavaju, npr. „Glup si”.
 
• Pozabavite se sadašnjošću
Nemojte prigovarati djetetu stalnim podsjećanjem na prošle nepodopštine. Time biste mu mogli nametnuti osjećaj krivnje.
 
• Nastojte se pomiriti s djetetom
Nakon kažnjavanja djeteta, odvojite vrijeme da s njim porazgovarate. Stavite mu do znanja da je voljeno unatoč učinjenog prijestupa.
 
TRIPS pristup – vodič ka kažnjavanju
 
• Razgovor
Razgovarajte s djetetom smireno o pravilu kojeg je prekršilo i zamolite ga da vam kaže koje je bilo ispravno ponašanje. Dajte mu do znanja vaša očekivanja i navedite mu posljedice njegovog ružnog ponašanja.
 
• Nagrada
Nagradite ga pohvalom, isticanjem njegovog pozitivnog ponašanja ili ga počastite nečim ili mu poklonite kakvu sitnicu. Time ćete ga učvrstiti u namjeri da se lijepo ponaša. Međutim, nemojte ga navesti da pomisli kako će za svoje dobro ponašanje biti materijalno nagrađivan.
 
• Izolacija
Izolirajte svoje dijete neko kraće vrijeme dok ne pristane lijepo se ponašati, tj. neka stoji u kutu, ostane sam u sobi. Time ćete dobiti dovoljno vremena da povratite kontrolu nad situacijom. Nedugo zatim, pomirite se s djetetom kako biste ga uvjerili da ga i dalje bezuvjetno volite, bez obzira na sve.
 
• Kazna
Ona dolazi u dva oblika:
~ Uskraćivanje nekih prava: ukidanje privilegija, npr. nema gledanja TV-a.
~ Nametnite im neku obavezu, naročito starijoj djeci, npr. da počiste nered kojeg su napravili ili im dajte dodatne kućanske obaveze.
 
Praktični savjeti za suočavanje s različitim vrstama ružnog ponašanja 
 
Kada je djetetu cilj samoisticanje, roditelji se mogu osjećati Što roditelji mogu učiniti
 • ozlovoljeno
 • razdraženo
 • frustrirano
 • na obazirati se na nedolično ponašanje
 • pružiti pozitivnu pažnju i ohrabrenje u drugim prikladnijim prilikama
 • postaviti ograničenja
 • ako uzrok ružnom ponašanju nije u bratskom suparništvu, pozovite ostalu svoju djecu da vam pomognu pri određivanju granica nedoličnog ponašanja
Kada je djetetov cilj iskazivanje moći, roditelji se mogu osjećati Što roditelji mogu učiniti
 • ljutito
 • izazvano
 • ugroženo
 • povući se iz sukoba
 • postaviti granice i podsjetiti svoje dijete na očekivanja te na posljedice ako se granice prijeđu
 • dati djetetu osjećaj moći i kontrole u odgovarajućim situacijama, npr. pustite mu da nešto samo odluči ili izabere
 • zamijetiti i pozitivno komentirati svako zalaganje za suradnju

Kada je djetetov cilj osveta, roditelji se mogu osjećati

Što roditelji mogu učiniti
 • poniženo
 • povrijeđeno
 • očajno
 • zamijetiti i komentirati svaki slučaj pozitivnog ponašanja
 • početi graditi odnos povjerenja sa svojim djetetom
 • nastaviti raditi na izgradnji samopouzdanja svojeg djeteta
 • dati djetetu osjećaj da je nešto uspješno uradilo
 • dati mnogo ohrabrenja i izbjegavati kažnjavanje navesti posljedice i ustrajati na provedbi istih mada to nije lako
 • izbjegavati da se osjećaju povrijeđeno zbog djetetovih reakcija

Kada je djetetov cilj bijeg od stvarnosti putem povlačenja u sebe ili pretpostavljene nedostatnosti, roditelji se osjećaju

Što roditelji mogu učiniti

 • tužno
 • bespomoćno
 • očajno
 • davati još više ohrabrenja ali bez pohvala
 • zamijetiti svaki napor čak i kada je malen
 • razdijeliti zadatke u manje, djetetu izvedive korake
 • jasno dati djetetu do znanja što se od njega očekuje
 • pokazati povjerenje i uvjerenost da vaše dijete to može postići
 • biti strpljivi i ne kritizirati
 
Jadranka Žderić
Medijska kultura djece i mladih
Mogućnosti i ograničenja
19,5 × 24,5 cm, 256 stranica;
meki uvez, cijena 120 kn

 • Teorijska razmatranja
 • Upoznavanje s hrvatskom i svjetskom praksom
 • Metodičke radionice (velika škola pripreme školskih tiskovina)
 • Savjetovališta za roditelje i učitelje
 • Ogledni tekstovi novinara, književnika...

Davno je Jan Amos Komensky u svojem djelu Didactica Magna napisao: Da bi se sve lakše pamtilo, čula trebaju raditi što više. Na primjer: sluh valja stalno povezivati s vidom, govor s rukom, ne samo na taj način što ćemo pričati ono što trebaju znati da bi im ušlo kroz uši, već što ćemo i slikati da bi im se stvari mogle kroz oči stisnuti u pamet. Ljude valja učiti, do najveće moguće mjere, da svoje znanje ne crpu iz knjiga, već da proučavaju nebo i zemlju, hrastove i bukve, tj. da proučavaju i ispituju same stvari, a ne tuđa zapažanja o stvarima.

Vrijedi li ta njegova preporuka i danas u informatičkom vremenu kad kola nevjerojatan broj informacija i nudi se niz gotovih rješenja? Omogućuju li društvene okolnosti sporo, postupno učenje koje će odgovarati čovjekovoj prirodi, odnosno pojedinoj njegovoj razvojnoj fazi te koja je pozicija škole u tim brzim društvenim promjenama.

Autorica tako pokušava otkriti na koji način suvremeni mediji (tiskovine, televizija, internet, kompjutorske igre.) utječu na proces učenja te komunikaciju tzv. starim medijima (knjiga, muzej.). Ovo je pokušaj otkrivanja metodičkih načina spajanja komunikacije raznovrsnim medijima poštujući sve pozitivne razvojne aspekte, ali i upozoravajući na potrebu zaštite djece i učenika od raznovrsnih oblika zloporaba.

[Ulomci iz recenzije Dragutina Lučića]
Propitujući vještine i strategije medijskog školovanja, blagotvoran, ali i razoran utjecaj, osobito elektroničkih medija - televizije i interneta - na razvoj djece, autorica postavlja niz suvislih moralnih, odnosno praktičnih pitanja na koja nudi i isto toliko socijalno odgovornih odgovora ponajprije upućenih roditeljima i učiteljima, a onda, dakako, na način primjeren njihovoj dobi, i djeci.

Pred nama je elaboracija koja nije tek puko izolirano teoretiziranje o medijima i sentimentalno zdvajanje nad sudbinom slabih i nejakih, nego smireno promišljanje koje ni u jednom jedinom trenutku ne zaboravlja da se krize, poteškoće, nesporazumi, negacije mogu i imaju razriješiti u socijalno odgovornoj praksi.

kolumnist:
Maja Matković
Mama Maja mirotvorac
kolumnist:
Maja Matković
Mama Maja mirotvorac
Vježbajmo zajedno
Znam što želim
Sretna knjiga - Internet trgovina