Naslovnica
Vrati me korak natragSuper roditelj - početna stranica
Standardi za socijalne i emotivne vještine djece – zašto?
Odjel za osnovno i srednje obrazovanje Missouri zajedno sa široko baziranim grupama pojedinaca koji imaju iskustvo u predstavljanju ranog obrazovanja u Missouriju, su razvili skup standarda o tome šta bi većina djece
trebala znati i raditi do početka škole. Standardi su određeni za upotrebu raznih ljudi: roditelja, instruktora roditelja, zaposlenih u vrtićima, “Head Start” programu i učiteljima u državnim ili privatnim školama, u raznim sredinama ranog obrazovanja. Oni su dosljedni aktuelnim istraživanjima i preporukama drugih državnih i nacionalnih inicijativa.
Sva djeca ne uče istom brzinom. Isto kao što priznajemo da su odrasli ljudi individualno različiti, mi takođe priznajemo da je varijabilnost kod djece
normalna. Namjera standarda nije da se koriste da bi se utvrdilo je li dijete “spremno” da krene u vrtić nego su to ciljevi koje roditelji trebaju
koristiti u podržavanju razvoja pismenosti predškolske djece. Socijalni razvoj predstavlja razvijanje i promjene u našem uzajamnom djelovanju (interakcijama) sa drugima kako sazrijevamo, dok je emocionalni razvoj razvijanje i promjene u našem razumijevanju i upravljanju našim emocijama. Pošto su interakcije i emocije toliko međusobno povezane, ova dva područja razvoja se često isprepliću u jedno. Također, uključili smo standarde za “pristupe učenju.” Pristupi učenju vašeg djeteta će uticati na sva područja njegovog razvoja, ali će najbliže biti povezani sa njegovim socijalnim i emocionalnim razvojem. Tokom predškolskih godina, djeca razvijaju rastuće razumijevanje toga kako njihove akcije utiču na druge. To razumijevanje pomaže da se uobliči njihovo ponašanje. Kao roditelj, vi obezbjeđujete podršku i ohrabrenje koje omogućava vašem predškolskom djetetu da razvija samokontrolu i ostale socijalne i emocionalne vještine. Uz vašu pomoć i vođstvo, vaše će dijete naposlijetku biti u stanju da sam upravlja svojim emocijama i svojim ponašanjem. Mi vas podstičemo da sarađujete sa predškolskim učiteljem vašeg djeteta, učiteljem u vrtiću, i/ili instruktorom za roditelje da pomognete svom djetetu da razvije socijalne i emocionalne vještine i pristupe učenju koji su mu potrebni da započne kindergarten spremno za uspjeh. Ovdje sunopisana ponašanja koja možete primijetiti kod svog djeteta koja će vas uvjeriti da je ono na pravom putu u svom socijalnom i emocionalnom razvoju i u svojim pristupima učenju. Takođe uključuje i načine kojima možete podržavati njegov razvoj i resurse koje možete istraživati da bi dobili više informacija.
Jadranka Žderić
Medijska kultura djece i mladih
Mogućnosti i ograničenja
19,5 × 24,5 cm, 256 stranica;
meki uvez, cijena 120 kn

  • Teorijska razmatranja
  • Upoznavanje s hrvatskom i svjetskom praksom
  • Metodičke radionice (velika škola pripreme školskih tiskovina)
  • Savjetovališta za roditelje i učitelje
  • Ogledni tekstovi novinara, književnika...

Davno je Jan Amos Komensky u svojem djelu Didactica Magna napisao: Da bi se sve lakše pamtilo, čula trebaju raditi što više. Na primjer: sluh valja stalno povezivati s vidom, govor s rukom, ne samo na taj način što ćemo pričati ono što trebaju znati da bi im ušlo kroz uši, već što ćemo i slikati da bi im se stvari mogle kroz oči stisnuti u pamet. Ljude valja učiti, do najveće moguće mjere, da svoje znanje ne crpu iz knjiga, već da proučavaju nebo i zemlju, hrastove i bukve, tj. da proučavaju i ispituju same stvari, a ne tuđa zapažanja o stvarima.

Vrijedi li ta njegova preporuka i danas u informatičkom vremenu kad kola nevjerojatan broj informacija i nudi se niz gotovih rješenja? Omogućuju li društvene okolnosti sporo, postupno učenje koje će odgovarati čovjekovoj prirodi, odnosno pojedinoj njegovoj razvojnoj fazi te koja je pozicija škole u tim brzim društvenim promjenama.

Autorica tako pokušava otkriti na koji način suvremeni mediji (tiskovine, televizija, internet, kompjutorske igre.) utječu na proces učenja te komunikaciju tzv. starim medijima (knjiga, muzej.). Ovo je pokušaj otkrivanja metodičkih načina spajanja komunikacije raznovrsnim medijima poštujući sve pozitivne razvojne aspekte, ali i upozoravajući na potrebu zaštite djece i učenika od raznovrsnih oblika zloporaba.

[Ulomci iz recenzije Dragutina Lučića]
Propitujući vještine i strategije medijskog školovanja, blagotvoran, ali i razoran utjecaj, osobito elektroničkih medija - televizije i interneta - na razvoj djece, autorica postavlja niz suvislih moralnih, odnosno praktičnih pitanja na koja nudi i isto toliko socijalno odgovornih odgovora ponajprije upućenih roditeljima i učiteljima, a onda, dakako, na način primjeren njihovoj dobi, i djeci.

Pred nama je elaboracija koja nije tek puko izolirano teoretiziranje o medijima i sentimentalno zdvajanje nad sudbinom slabih i nejakih, nego smireno promišljanje koje ni u jednom jedinom trenutku ne zaboravlja da se krize, poteškoće, nesporazumi, negacije mogu i imaju razriješiti u socijalno odgovornoj praksi.

kolumnist:
Maja Matković
Mama Maja mirotvorac
kolumnist:
Maja Matković
Mama Maja mirotvorac
Vježbajmo zajedno
Znam što želim
Sretna knjiga - Internet trgovina