Zvijezde
Zvijezde su goleme «lopte» od vrućeg, sjajnog plina sastavljene od vodika i helija. Par vrsta zvijezdi: Crveni divovi – crvene boje i niske površinske temperature,  Super divovi – golemih dimenzija, Bijeli patuljci – bijela sjaja i malih dimenzija. Ima veliku gustoću i visoku površinsku temperaturu. Nastaje kad se jezgra crvenih divova razdvoji. Osnovna klasifikacija zvijezda načinjena je prema temperaturi njihove površine. Pri tom je njihova vidljiva boja direktno vezana upravo uz temperaturu, što nam omogućuje da razabravši boju neke zvijezde brzo možemo zaključiti o njezinoj površinskoj temperaturi. Temperatura pak ovisi o masi i starosti zvijezde.  Kad vidimo da je neka zvijezda crvena, odmah možemo zaključiti da se ubraja u one hladnije. S druge pak strane, bijele ili plave zvijezde su one s visokom površinskom temperaturom, odnosno takve zvijezde zrače najveće količine energije po jedinici površine.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr