Stanica
Osnovna morfološka i fizološka jedinca građe ili čitav organizam ako se radi o jednostaničnom biću.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr