Sparta
Danas: grad na Peloponezu, u povijesti slavni grčki grad – država koji je obuhvaćao tadašnju Lakoniju i Meseniju, pa su se prema tome Spartanci još nazivali i Lakademonjanima. Sparta je najslavnija po svojoj profesionalnoj vojsci. Spartansko društvo zasnivalo se na Likurgovom ustavu, nepisanim zakonima utemeljenim tijekom 10 st. p.n.e. Nominalno na državnom vrhu paralelno su vladala dva kralja, svaki iz jedne od kraljevskih loza, Agijada i Euripontida. Kraljevska vlast bila je apsolutna samo tijekom vojnih pohoda kada bi jedan kralj vodio vojsku, a drugi ostajao u Sparti brinući se za unutarnje državne poslove. Poslije pohoda i tijekom mira oba kralja odgovarala su za svoje postupke pred vijećem efora. Efori su bili peteročlano vijeće izabrano na godinu dana. Zakonodavno tijelo Sparte sačinjavala je Gerusija ili vijeće staraca. Najveće državno tijelo nazivala se Apela ili narodno vijeće. Njega su sačinjavali svi punoljetni (18 godina), punopravni građani Sparte - Spartijati.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr