Polovi
Sjeverni pol je najsjevernija točka Zemlje, tj. sjeverni zemljopisni pol. Osim toga, postoje i drugi polovi - magnetni sjeverni pol , geomagnetni sjeverni pol kao i sjeverni pol nepristupačnosti.
 
Sjeverni zemljopisni pol  je najsjevernija točka Zemlje i kao pol se utvrđuje rotiranjem Planeta. On leži na zemljinoj osi i nalazi se na 90° sjeverne zemljopisne širine. Na tom mjestu nema kopna, nego samo led i voda, a ispod njega je Sjeverno polarno more, odnosno Arktik dubok oko 4.087 m.
 
Sjeverni magnetni pol  je točka na kojoj su magnetne silnice okomite u odnosu na površinu zemlje i pokazuju prema kompasu. Sjeverni geomagnetni pol sjeverne polutke je izračunanati pol nestabilnog Zemljinog magnetnog polja pod pretpostavkom, da se u sredini Zemlje nalazi magnetni štap. Sjeverni pol nepristupačnosti po definiciji je stalna točka Arktika koja je najudaljenija od svih obalnih linija.

Južni pol je najjužnija točka na Zemlji i ovisno o definiciji, nalazi se na ili u blizini Antarktike. Moguće ga je definirati na različite načine.  Geografski južni pol određen je rotiranjem Zemlje. On se nalazi na zemljinoj osi i ima stalni položaj na zemljopisnoj širini od 90° J i nalazi se na kopnu Antarktike ispod vječnog leda. Leži na 2.800 m nadmorske visine.
 
Južni magnetni pol je najjužnija točka na kojoj magnetne silnice stoje okomito prema površini Zemlje i kuda pokazuje južni kraj igle na kompasu. Kako on privlači južni pol igle, u fizikalnom smislu se radi o sjevernom polu. Geomagnetni pol na južnoj polutki je izračunati pol nepravilnosti zemljinog magnetnog polja pod pretpostavkom da se u sredini Zemlje nalazi magnetna palica. Sada se nalazi oko 78° J i 110°I. I on je, kao i magnetni pol, u fizikalnom smislu zapravo geomagnetni sjeverni pol. Južni pol nepristupačnosti je po definiciji točka na Arktiku koja leži na najudaljeniem mjestu od svih obalnih linija.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr