Plašt
Zemljin plašt je debela ljuska, sastavljena od gustih stijena, koja okružuje vanjsku tekuću jezgru, a nalazi se direktno ispod relativno tanke Zemljine kore. Proteže se do 2,900 km dubine i zauzima 70% Zemljinoga volumena. Granica između kore i plašta naziva se Mohorovičićev diskontinuitet, skraćeno moho. Moho je granica na kojoj se brzina seizmičkih valova iznenada mijenja. Dubina na kojoj se nalazi moho varira od 5 km ispod oceana do 80 km u nekim planinskim regijama poput Tibeta. Dio plašta koji se nalazi točno ispod kore sastavljen je od relativno hladnih i stoga snažnih stijena plašta. Plašt se dijeli na: donji = seže do dubine od 1000 km i još se naziva mezosfera, srednji = od granice s donjim plaštem do dubine od 400 km i naziva se još astenosfera, i gornji = između astenosfere i kore stjenovit, a sastoji se od ultrabazičnih stijena. Glavni su predstavnici peridoti i eklogit. Zajedno sa korom čini stjenovitu cjelinu koja je izložena strukturnim promjenama izazvanim dinamikom astenosfere pa se najčešće naziva i litosfera.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr