Meridijani i paralele
Meridijan velika kružnica na nebeskom tijelu, koja prolazi njegovim polovima, a okomita je na ekvator. Paralela je kružnica koja se pruža paralelno sa ekvatorom.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr