Faraon
Naziv za kraljevsku palaču u staroegipatskoj državi, a od XVIII dinastije naziv za vladara. Faraon je vladar i oličenje države, vojskovođa te upravlja administracijom.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr