Demos
Pojam koji se odnosi na puk antičke Grčke, narod kao političku jedinicu, posebno u demokraciji.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr