Arhiv
Ustanova koja prikuplja, čuva i priprema za upotrebu raznu arhivsku građu kao što su dokumenti, spisi, isprave, uredske knjige. Arhivi su nastali iz potrebe da se sačuvaju spisi o političkim, gospodarskim i društevnim događajima.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr