Aerobni organizmi
Organizmi koji žive u okolini koja sadržava kisik,  potrebnu energiju dobivaju oksidacijom organskih tvari. Aerobni organizmi su većina biljaka i životinja.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr