Škrapa
Škrape nemaju neko veće značenje za oblikovanje krša. Vrlo očigledan rezultat nagrizanja karbonatne stijene od strane vode su škrape. One su žljebovi nastali tečenjem kišnice i sniježnice (vode nastale otapanjem snijega) po stijeni. Ponekad su tako mali da se vide tek pod mikroskopom, a mogu doseći veličinu od 10 m. Mogu biti u obliku mreža i žljebova.

Škrape u obliku žljebova (rebraste škrape) nastale su kao posljedica korozijskog djelovanja kiša na strmijim dijelovima golih, vapnenačkih blokova. Zbog otjecanja vode žljebovi se produbljuju te mogu nastati kao nož oštri bridovi.

Škrape u obliku mreža nastaju na blago nagnutim i ravnim područjima gdje se nalaze male pukotina te se pod utjecajem vode proširuju i produbljuju. Na blagim udubljenima u kršu kao posljedica korozivnog djelovanja vode nastaju plitka udubljenja - kamenice.

Škrape mogu biti mikroskopskih veličina ali mogu doseći visinu i do 10 m.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr