Risnjak još uvijek krije riseve
Velebni masiv Risnjaka bjelinom svojih golih uzdignutih stijena izdiže se nad zelenilom goranskih šuma. Ta nevelika krška gora, smještena na dodiru oštrog daha Alpi, pitomog podneblja Jadrana, kontinentalnih odlika Panonske nizine i gorske svježine Dinarida, go­dine 1953. proglašena je nacionalnim parkom. Zbog utjecaja vrlo raznolikih klimatskih, geoloških, petrografskih i drugih čimbenika ovdje se održala vrlo raznolika flora i fauna.
 
SMJEŠTAJ

Risnjak je u neposrednoj blizini mora, oko 15 km sjeveroistočno od Rijeke, a 8 km (zračne linije) južno od izvora Kupe. Nacionalni park Risnjak zakonom je zaštićen. Najčešći prilazi masivu Risnjaka su: iz Crnog Luga od uprave Parka, s prijevoja Gornjega Jelenja preko Vilja, iz Mrzle Vodice, iz pravca predjela livade Lazac, te iz smjera Platka.
 
RELJEF

Risnjak je dio velikoga dinarskoga spleta raznovrsnih reljefnih oblika. Najviši mu je vrh Veliki Risnjak:   s 1528 m jedan je od najljepših hrvatskih vidikovca. Odavde se otvaraju beskrajni vidici na Kvarnerski zaljev, Kamniške i Julijske Alpe - Slovenski Snežnik, Klek, Bjelolasicu, Velebit. U stijenama (vapnenac, dolomit) su brojne pukotine, oštri grebeni, a krški su oblici vrlo raznoliki: škrape, ponori, ponikve, krške uvale.
 
BILJNI  SVIJET

Sve biljke u Nacionalnom parku Risnjak zakonom su zaštićene. Risnjak pokriva gusta šuma bukve i jele. U višim predjelima bukva je zbog niskih temperatura sve nižeg rasta. Na najvišem pojasu raste klekovina bora. Raširene su i smrekove i jelove šume. Na stjenovitom vrhu Risnjaka naići ćete na runolist – simbol planina, ali ujedno najugroženiju biljnu vrstu. Ovdje uspijevaju i sitna orhideja nazvana crni mrkoglavac, planinski stolisnik, alpska pavitina, dvocvjetna žuta ljubica.
 
ŽIVOTINJSKI SVIJET

Mrki medvjed, divokoza, jelen, srna, divlja svinja, lisica, kune, lasica i druge životinje obitavaju u tamnim šumama Risnjaka, koji je ime najvjero­jatnije dobio po risu. Nekada je, uz medvjeda, to bila najzastupljenija životinja. Ovdje su i planin­ske ptice: orao zmijar, tetrijeb gluhan, lještarka gluha i sovuljaga buljina. Na planinskim liva­dama brojni su leptiri, kornjaši i puževi.

Jeste li znali...
  • da na Risnjaku raste pretplaninska šuma bukve koja se može prepoznati po zavinutim, sabljas­tim stablima;
  • da se za lijepa vremena s vrha Risnjaka pruža divan pogled preko krša sve do mora? Na kraj­njem sjeveru i zapadu mogu se vidjeti Alpe s Triglavom.
PLANINARENJE RISNJAKOM

Glavni ulaz u Nacionalni park Risnjak je Crni Lug, ne­daleko od Delnica. Najbolje je planinariti u srpnju i ko­lovozu kada je planinsko bilje u punom cvatu. Prolazeći planinarskom stazom, zadivit će vas ljepota i snaga stol­jetnoga drveća. Osobito je veličanstven izlazak sunca što ga treba promatrati s vrha Risnjaka.
 
sige —  tvorevine nastale taloženjem vode cijednice u spiljama I
stalagmiti —  sige koje se talože na tlu spilje
stalaktiti —  viseće sige
 
(Arhiva časopisa Zvrk)
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr