Znate li od čega su načinjene opeke?
Iako ljudi nisu krtice koje žive pod zemljom, i naše nastambe građene od opeke smjesa su zemlje i vode.
 
 
OPEKA DO OPEKE - KUĆICA 
 
Jedan od najstarijih, ali i najjedostavnijih građevinskih materijala jest opeka. Naziva je se i ciglom. Opeke su čvrste, dugotrajne i zahtijevaju vrlo malo održavanja.   
            
Prve opeke, načinjene od gline, izumljene su u 12. stoljeću prije Krista, dakle prije gotovo 14 tisuća godina. Od starih graditelja koji su upotrebljavali opeke, najpoznatiji su bili Egipćani. Uzimali su u petom stoljeću prije Krista blato iz rijeke Nil i miješali ga sa slamom. Sakkara piramide izgrađene su od blatnih opeka.
 
Rimljani su ideju gradnje opekama kopirali od Egipćana. Kada su u 45. godini naše ere osvojili Britaniju, počeli su opeke rabiti ne samo za gradnju kuća nego i za vijadukte, kolonade i drugo.
 
 
RECEPT ZA OPEKE
 
Vrlo jednostavno. Smjesa GLINE, PIJESKA i VODE oblikuje se, suši i potom peče. Najčešće se za glinu uzima obična ILOVAČA. Pijesak se dodaje da se opeke ne bi stezale, iskrivile i pucale dok se suše i peku. Glinu najprije treba pripremiti. Iz zemlje se ilovača koja sadrži glinu kopa u jesen.
 
Zimi je prepuštena kiši i ledu, kako bi grudice u ilovači nabubrile ili se raspale. Prije oblikovanja opeka glina se pročisti od nečistoća, napose kamenčića i vapnenca. Tijesto od kojega se oblikuju opeke mora biti jednolično i dobro izmiješano. Smjesa se može oblikovati ručno ili strojevima.
 
PRVO MIJESI, ONDA PECI
 
Nakon sušenja opeke se peku na visokim temperaturama u kružnim ili kanalskim pećima.
 
Jeste li znali…

... da opeke mogu biti i savi­jene, za bunare naprimjer
... da se u opeku ubraja i crijep kojim se pokrivaju krovovi kuća  
... da postoje pune i šuplje opeke?
 
Pripremio: Josip Štilinović
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr