Povijest Zapadne Azije
 
Zapadna Azija je subregija Azije koja obuhvaća njezin jugozapadni dio. Termin zapadna Azija obično se koristi u pisanju o arheologiji i kasnoj prapovijesti regije. Visoka civilizacija Jugozapadne Azije se razvila već sredinom 4.tisućljeća pr. Kr.
 
Za razliku od Bliskog istoka koji je nejasno definirana regija i koji općenito uključuje afričku državu Egipat, zapadna Azija je čisto geografski termin koji obuhvaća jugozapadni kraj Azije. Jugozapadna Azija se djelomično podudara s tradicionalnim europskim nazivima Bliski istok i Srednji istok, koji opisuju geografski položaj regije u odnosu na Europu radije nego vlastiti položaj unutar Aziji. U okviru kulturne i političke geografije Srednji istok ponekad obuhvaća sjevernoafričke zemlje poput Egipta. Iz sličnih se razloga regiji pripajaju Afganistan, srednja Azija i/ili Pakistan. Ujedinjeni narodi u svojoj definiciji zapadnoazijske subregije također uključuju Armeniju, Azerbajdžan i Gruziju, iako se nalaze na Kavkazu koji razdvaja Aziju i Europu.
 
Navedene tri zemlje također imaju sociopolitičke veze s Europom. Nasuprot tome Ujedinjeni narodi pridružuju Iran južnoj Aziji, a Egipat sjevernoj Africi. Azijski dio Arapskog svijeta (uključujući Arabiju) naziva se na arapskom Mašrek. Na tom području prevladavaju pustinjska i stepska klima. Te su klime nepovoljne za život te su takva područja stoga slabo naseljena. Što se tiče stanovništva, tu se uglavnom radi o indijskom tipu bijele rase.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr