Sfinge na pročeljima hrvatskih građevina

Jeste li prolazeći mimo zgrada uočili neobične životinjske likove na pročeljima? Ima tu različitih životinjskih, fantastičnih likova 

TKO SU SFINGE?

Sfinga je biće s lavljim tijelom, a ovnovom, sokolovom, jastrebovom ili ljudskom glavom. Sfinge su u cijeloj Europi, Sjevernoj Americi, dijelu Afrike i Bliskog istoka.

Poznate egipatske sfinge čuvale su ulaze u gradove i svetišta, a prikazane su kao lavovi u ležećem položaju s ljudskom, ovnovom, sokolovom  ili jastrebovom glavom. U starom Egiptu bile su simbol moći i budnosti.

Grčka sfinga ima ženski lik, a umjesto u ležećem položaju, vidimo je kako sjedi na stražnjim šapama. Prikazana je sa ženskom glavom, grudima i orlovim krilima premda nikad u letu. Zbog ujedinjene snage lava i ljudske inteligencije opasan je neprijatelj. Naime, sfinge su vrlo inteligentne, uživaju u zagonetkama koje postavljaju putnicima namjernicima te ih okrutno kažnjavaju ne znaju li na njih odgovor.

SFINGE U HRVATSKOJ

Dakle, tu našu domaću sfingu možete vidjeti širom Hrvatske. U Zagrebu na palači Vranitzany, na uglu Berislavićeve i Gajeve ulice (više o njoj možete pročitati u knjizi „Usnuli čuvari grada Zagreba“   spomenutih autora). U Splitu je sfinga na Peristilu Dioklecijanove palače, ali i na zidu srednjovjekovne zgrade u Papalićevoj ulici broj 14. Naime, na toj zgradi ugrađena je glava sfinge koja potječe iz Egipta, stara je vjerojatno nekoliko tisuća godina, a u Split je dopremljena još dok se gradila Dioklecijanova palača. U Osijeku su na zgradi u Reisnerovoj ulici br. 61 prikazane leteće sfinge s golemim krilima…

ODGONETNI SFINGINU ZAGONETKU

Sfingin karakter dobro opisuje grčki mit koji priča o njezinim postupcima ispred ulaza u grad Tebu. Naime, sjedeći na vrh stijene ispred zapadnog ulaza u grad zaustavljala je namjernike i postavljala im jedno jedino teško pitanje. Neznanje se plaćalo smrću. Pitanje je glasilo:

Koje živo biće ujutro hoda na četiri noge, u podne na dvije, a na tri navečer? Mit dalje kaže da je jedino Edip znao točan odgovor: čovjek. Kao dijete čovjek hoda na sve četiri, u zrelo doba uspravljen je na dvije noge, a u starosti se pomaže štapom, trećom nogom. Sfinga, bijesna što je dobila točan odgovor, bacila se s visoke stijene u ponor.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr