Živi svijet u moru
More ljepotu skriva
 
More je velika površina slane vode. U moru se zrcali nebo pa je more plave boje.

Ako su na dnu morske biljke, pri obali more može biti zelenkaste boje.
Tijekom dana more se diže. Tada nastupa plima. Kad se spušta, nastupa oseka. Tijekom jednoga dana razina se mora digne i spusti dva puta. Razina mora spušta se i diže svakih 6 sati.

U moru žive različite vrste riba. Neke spadaju u skupinu plavih, a neke u skupinu bijelih riba.

Ima mekušaca, školjki i rakova. Na dnu lelujaju alge i morske trave. Životinje se ne smiju izlovljavati u neograničenim količinama jer se broj vrsta riba i ostalih životinja stalno smanjuje.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr