Rima
Rima ili srok - dva se stiha podudaraju ako im se podudara kraj stiha.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr