Vektorska grafika
Vektorska grafika ili geometijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling) je način prikazivanja slike pomoću geometrijskih oblika kao što su točke, crte, krivulje i poligoni, a koji su temeljeni na matematičkim jednadžbama.

U principu, vektorski oblici se puno lakše pamte nego zahtjevne rasterske (bitmap) slike. Skoro svi današnji računalni grafički prikazi pretvaraju vektorsku sliku u rasterski format. Rasterska slika je pohranjena u memoriju i sadrži podatke za svaki pojedini piksel neke slike. Pojam vektorska grafika je većinom upotrebljavan u kontekstu dvodimenzionalne računalne grafike. Skoro svako trodimenzionalno prikazivanje je izvršeno pomoću 2D vektorske tehnike (pomoću točaka, crta i poligona).
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr