Balans
Ravnoteža (balans) - Matematički rečeno, ravnoteža označava jednak (uravnotežen) odnos lijeve i desne strane znaka jednakosti. Vidimo da količina brojeva s lijeve i s desne strane nije jednaka, ali odnosi su zadržani.Prema količinama vrijednosti s obje strane ravnotežu dijelimo na: 1) simetričnu ravnotežu, 2) asimetričnu ravnotežu. U likovnom izražavanju poznajemo još i  3) optičku ravnotežu. Simetrična ravnoteža: Simetriju poznajemo iz geometrije.
 
Za simetriju su nam potrebna najmanje dva oblika koji zadržavaju udaljenosti među točkama.. Ako kao primjer uzmemo dva geometrijska lika, trokuta, vidimo da su moguće tri vrste simetrične ravnoteže, ovisno kako preslikavamo lik s jedne strane na drugu: a) zrcalna simetrija, b) translacija, c) rotacija. Simetrične kompozicije djeluju statično, smireno i dostojanstveno. Asimetrična ravnoteža : Asimetrija nastaje upotrebom elemenata nejednake veličine i težine.
 
Optička ravnoteža: Optička se ravnoteža može gledati samo vizualno, ne i matematički ili fizikalno. Određena je psihološkim dojmovima koje stvara djelovanje pojedinih likovnih elemenata, ovisno o obliku, boji i njihovom mjestu na plohi.
Balustrada
Balustrada – ograda, gdje je gornji i donji dio spojen nizom stupova (balustera), obično se nalazi na ogradama balkona, terasa ili stepenica.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr