Abakus
Arhitektonski izraz za ravnu ploču koja sjedi na kapitelu klasičnog stuba te čini njegov najviši element. Uloga abakusa je da stvori veću površinu za arhitrav ili luk koji treba nositi.
Abrazivnost, abrazija, abrazivan
Abrazivnost, abrazija, abrazivan – abrazija je uklanjanje površine trljanjem ili brušenjem. Na taj način možemo oblikovati forme od krutih materijala. Abraziv je bilo koja tvar koja uklanja površinu ako abraziv trljamo o nju. Abrazivi su dostupni u više formi (oblika), uključujući praškove, papire, kotače ili diskove, četke, remene i puno drugih, a svaki ima posebnu namjenu. Brusni papir na primjer ima abrazivnu površinu kojom možemo istrošiti (otkloniti) površine ili izgladiti gruba mjesta.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr