tovar
teret, količina robe ili materijala koji se odjednom natovari na konja
magarac
trupa
veća vojna jedinica
 
kazališni ansambl
tvorac
Bog kao stvoritelj svijeta
 
stvaralac (umjetničkog djela itd.)
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr