janje
mlado od ovce, muflona
 
krotka, mirna osoba
jedrilica
barka ili manje plovilo na jedra
 
letjelica bez motora s kabinom za letača
jaslice
likovni ili plastični prikaz Kristova rođenja
 
tip ustanove za brigu o djeci najmlađeg uzrasta
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr