Imena širom svijeta

Tipična imena za određene krajeve svijeta su:

  • Nirvan i Karma, indijska imena,
  • Konan i Briana, keltska imena.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr